Friday, 21 August 2015

MAJIME

japanese phrases

14 Frasa dari bahasa Jepun yang boleh dihayati. Especially 
MAJIME : Seseorang yang boleh diharapkan yang dapat menyiapkan kerja tanpa banyak berdalih.
2 comments: